Teams

Baur (Munot) - CC15 (11)
Position
Vorname
Name
Skip
1
Peter
Spiller
2
Pierre
Steigrad
3
Othmar
Hadorn
4
Ernst
Baur
*